La PAH: Un moviment social contrahegemònic?

Lluís Parcerisa

Resumen


D’ençà de l’esclat de la crisi han emergit diferents moviments que han posat en qüestió l’actual statu quo. En al present investigació s’analitza quin impacte ha tingut la PAH i quines són les raons que l’expliquen. La metodologia que s’ha utilitzat consisteix en una anàlisi de 176 articles de premsa que s’han extret de la base de dades Mynewsonline, una anàlisi de programes electorals i tres entrevistes informals a activistes del moviment. A través d’aquest estudi es mostra que l’èxit de la PAH s’explica per la conjugació de diferents factors dinàmics que han anat evolucionant al llarg del procés.


Palabras clave


Moviments socials, contrahegemonia, estructura d’oportunitats polítiques, anàlisi de marcs, PAH.

Texto completo:

PDF (Català)

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.


RCUB revistesub@ub.edu Avís Legal RCUB Universitat de Barcelona