Vida i mort a la comunitat religiosa dels agustinians calçats de Barcelona, 1665-1820.

Autors/ores

  • Jordi Buyreu Juan

Resum

-

Número

Secció

Sessió 6. Camps i ciutats. Catalunya i Barcelona: Comunnicacions