[1]
García-Oses, I. 2014. L’ Hospitalet de Llobregat, 1542-1594. Aproximació a l’estudi de la classe benestant. Pedralbes. Revista d’Història Moderna. 34, (Dec. 2014), 399–406.