[1]
Freedman, P. and Gil, X. 2010. El segle xv de Vicens Vives i la nostra època. Pedralbes. Revista d’Història Moderna. 30, (Dec. 2010), 59–79.