[1]
Serra i Puig, E. 2010. Vicens Vives i els remences. Tornar-hi a pensar. Pedralbes. Revista d’Història Moderna. 30, (Dec. 2010), 107–119.