[1]
Callado Estela, E. 2010. Fray Pedro de Urbina, un franciscano para la embajada concepcionista filipina de 1652. Pedralbes. Revista d’Història Moderna. 30, (Dec. 2010), 207–244.