[1]
Camprobí, X. 2010. Premsa i impremta a Barcelona (1652-1714): l’estamper Rafael Figueró. Pedralbes. Revista d’Història Moderna. 30, (Dec. 2010), 325–331.