[1]
Ferrer i Alòs, L. 2008. La diversitat de l’activitat econòmica a la Catalunya moderna: més enllà de la renda feudal. Pedralbes. Revista d’Història Moderna. 28, 2 (Dec. 2008), 725–764.