[1]
Buyreu Juan, J. 2006. Oriol JUNQUERAS I VIES, "Guerra, economia i política a la Catalunya de l’alta edat moderna" ; i "Economia i pensament econòmic a la Catalunya de l’alta edat moderna (1520-1630)". Pedralbes. Revista d’Història Moderna. 26, (Dec. 2006), 383–390.