[1]
Gil Pujol, X. 1998. El discurs reialista a la Catalunya dels Àustries fins el 1652, en el seu context europeu. Pedralbes. Revista d’Història Moderna. 18, 2 (Dec. 1998), 475–487.