[1]
Miralles Jori, E. 1997. L’ historiador Antoni Viladamor i el seu entorn familiar: notes biogràfiques. Pedralbes. Revista d’Història Moderna. 17, (Dec. 1997), 121–152.