[1]
Morrill, J. 1997. La naturaleza de la Revolución Inglesa. Pedralbes. Revista d’Història Moderna. 17, (Dec. 1997), 289–322.