[1]
Pitarch López, J. and Quílez Mata, J.L. 1993. El conflicte entre el veguers de Tarragona; maig-juliol 1613: un arquetipus clàssic de competències entre jurisdiccions. Pedralbes. Revista d’Història Moderna. 13, 1 (Dec. 1993), 119–123.