[1]
de la Fuente de Pablo, P. 1993. Notes preliminars per a l’estudi de la capitania de fronteres de Perpinyà. Anàlisi de diferents aspectes organitzatius (ss.XVI-XVII). Pedralbes. Revista d’Història Moderna. 13, 1 (Dec. 1993), 137–141.