[1]
de Montagut Estragués, T. 1993. Notes per a l’estudi del mestre racional de la Cort, al segle XV. Pedralbes. Revista d’Història Moderna. 13, 2 (Dec. 1993), 45–54.