[1]
Salavert Fabiani, V.L. 1993. La institucionalització de l’activitat científica al regne de València (segles XVI-XVII). Pedralbes. Revista d’Història Moderna. 13, 2 (Dec. 1993), 395–405.