[1]
Comalada Negre, Ángel 1988. Una escuela gratuita de diseño: La LLotja. Pedralbes. Revista d’Història Moderna. 8, 2 (Dec. 1988), 275–284.