[1]
Vila Gili, M.C. 1988. Manifestaciones religiosas a través de la artesanía popular: els goigs i les mides. Pedralbes. Revista d’Història Moderna. 8, 2 (Dec. 1988), 479–484.