[1]
Serra i Puig, E. 1987. Els Gassol. De cavallers de Tremp a protonotaris del Consell d’Aragó. Pedralbes. Revista d’Història Moderna. 7, (Dec. 1987), 43–77.