[1]
Padrós i Estivill, J.A. 1987. L’ àrea d’influència econòmica d’Olot a mitjan segle XVI: una aproximació al creixement Olotí del cinc-cents. Pedralbes. Revista d’Història Moderna. 7, (Dec. 1987), 229–232.