[1]
Mora i Vila, M.T. 1987. Societat i Economia: Calella, 1737-1758. Pedralbes. Revista d’Història Moderna. 7, (Dec. 1987), 257–261.