(1)
Molas Ribalta, P. Col·legials Majors a l’Audiència borbònica De Catalunya. Pedralbes 2020, 40, 11-43.