(1)
Camprubí, X. Austriacisme I Clandestinitat a La Barcelona Ocupada El 1714: Noves Aportacions Sobre La gènesi Del Pamflet Lealtad Cathalana. Pedralbes 2015, 35, 191-234.