(1)
Gil, X. Discurs d’inauguració Del VII Congrés d’Història Moderna De Catalunya. Pedralbes 2013, 33, 9-14.