(1)
Vidal, J. J. Les conseqüències De La Guerra De Successió: Nous Imposts a La Corona d’Aragó, Una Penalització O Un Futur Impuls Per Al Creixement econòmic?. Pedralbes 2013, 33, 267-313.