(1)
Freedman, P.; Gil, X. El Segle Xv De Vicens Vives I La Nostra ├Ępoca. Pedralbes 2010, 30, 59-79.