(1)
Camprobí, X. Premsa I Impremta a Barcelona (1652-1714): L’estamper Rafael Figueró. Pedralbes 2010, 30, 325-331.