(1)
Campabadal i Bertran, M. Entre El Blat I La pólvora. La memòria Del Setge Barceloní De 1713-1714 a través De Dos Dietaris Personals En Català. Pedralbes 2008, 28, 89-106.