(1)
Ferrer i Alòs, L. La Diversitat De l’activitat econòmica a La Catalunya Moderna: Més Enllà De La Renda Feudal. Pedralbes 2008, 28, 725-764.