(1)
Espino López, A. Guerra I Defensa En Temps De Penúria: El Cas De Mallorca Durant El Regnat De Carles II. Algunes Notes Aproximatives. Pedralbes 2007, 27, 261-292.