(1)
Corts i Blay, R. La Figura Episcopal I P├║blica De Josep Climent a Barcelona (1766-1775). Pedralbes 2006, 26, 81-103.