(1)
Campabadal i Bertran, M. El Bisbe Climent I La Cultura Catalana Setcentista. Pedralbes 2006, 26, 105-122.