(1)
Buyreu Juan, J. Oriol JUNQUERAS I VIES, "Guerra, Economia I política a La Catalunya De l’alta Edat moderna" ; I "Economia I Pensament econòmic a La Catalunya De l’alta Edat Moderna (1520-1630)&Quot;. Pedralbes 2006, 26, 383-390.