(1)
Sala, R. . Els Catalans Del Nord a l’Edat Moderna: Aproximació a La Identitat Rossellonesa. Pedralbes 2000, 20, 63-79.