(1)
Gil Pujol, X. El Discurs Reialista a La Catalunya Dels Àustries Fins El 1652, En El Seu Context Europeu. Pedralbes 1998, 18, 475-487.