(1)
Miralles Jori, E. . L’ Historiador Antoni Viladamor I El Seu Entorn Familiar: Notes biogràfiques. Pedralbes 1997, 17, 121-152.