(1)
Ferré Gispets, D. Els Gremis Manresans I El Suplement Del Servei De Bagatges (1738-1741). Pressió Militar, resistència I Litigi a La Catalunya borbònica. Pedralbes 2021, 41, 327-360.