(1)
Pitarch López, J. .; Quílez Mata, J. L. El Conflicte Entre El Veguers De Tarragona; Maig-Juliol 1613: Un Arquetipus clàssic De competències Entre Jurisdiccions. Pedralbes 1993, 13, 119-123.