(1)
Simón Tarrés, A. .; Espino López, A. Les Institucions I Formes d’organització Militar Catalanes Abans De La Guerra Dels Segadors. Pedralbes 1993, 13, 143-150.