(1)
Florensa i Soler, N. La Insaculació Pactada. Barcelona 1640. Pedralbes 1993, 13, 447-455.