(1)
de Montagut Estragués, T. Notes Per a l’estudi Del Mestre Racional De La Cort, Al Segle XV. Pedralbes 1993, 13, 45-54.