(1)
Lencina Pérez, X. Activitat Laboral I Espai Familiar En Els Gremis Barcelonins De l’època Moderna. Pedralbes 1993, 13, 335-339.