(1)
Salavert Fabiani, V. L. La Institucionalització De l’activitat científica Al Regne De València (segles XVI-XVII). Pedralbes 1993, 13, 395-405.