(1)
Duran, E. La Cort Reial Com a Centre De Propaganda monàrquica: La Participació Morisca En l’exaltació messiànica Dels Reis Catòlics. Pedralbes 1993, 13, 505-514.