(1)
Mur i Raurell, A. Austriacs Dins Els Ordes Militars Espanyoles En El Segle XVI. Pedralbes 1989, 9, 15-36.