(1)
Riera i Mora, A. Les Festes Religioses En El Regnat De Carles III: El Cas Particular De Barcelona (1770-1785). Pedralbes 1988, 8, 605-614.