(1)
Garcia Domingo, E.; González Sánchez, I. Les Drassanes Reials De Barcelona, Un Edifici Medieval I Modern. Desenvolupament I Resultats d’un Projecte De Recerca arqueològic I històric. Pedralbes 2018, 38, 115-137.