(1)
Serra i Puig, E. Els Gassol. De Cavallers De Tremp a Protonotaris Del Consell d’Aragó. Pedralbes 1987, 7, 43-77.