(1)
Padrós i Estivill, J. A. L’ àrea d’influència econòmica d’Olot a Mitjan Segle XVI: Una Aproximació Al Creixement Olotí Del Cinc-Cents. Pedralbes 1987, 7, 229-232.