(1)
Mora i Vila, M. T. Societat I Economia: Calella, 1737-1758. Pedralbes 1987, 7, 257-261.